Typowe zastosowania płyty wiórowej

Płyta wiórowa jest materiałem powszechnie znanym i stosowanym od lat przede wszystkim w budownictwie i przemyśle meblarskim. Ale czym właściwie jest płyta wiórowa?

płyta wiórowaOtrzymuje się ją z rozdrobnionego zdrowego drewna drobnowymiarowego, odpadowego albo nienadającego się do przerobu na lite deski. Uzyskiwane z takiego właśnie drewna wióry są poddawane sprasowaniu z dodatkiem żywic w wysokiej temperaturze i pod dużym ciśnieniem. Tak powstają płyty wiórowe, które w budownictwie i meblarstwie stanowią dobry i tani materiał konstrukcyjny. Gotowe płyty wiórowe mają różne powierzchnie, grubości, ciężar objętościowy a także wytrzymałość. Ze względu na dyferencję parametrów, rozróżnia się płyty wiórowe:

– jedno lub wielowarstwowe (tzw. laminaty),

– o powierzchniach gładkich (zagęszczonych pyłem drzewnym) lub porowatych (same wióry),

– o podwyższonej ognioodporności, wodoodporności i odporności na grzyby i pleśnie

 

W budownictwie wykorzystuje się płytę wiórową do celów izolacyjnych oraz jako materiał na ścianki działowe. W przemyśle meblarskim natomiast surowe płyty wiórowe, dzięki swojej trójwarstwowej strukturze są surowcem łatwym w obróbce przy zachowaniu stabilnych parametrów, co czyni je doskonałym materiałem bazowym. Uszlachetnia się go poprzez nakładanie różnorodnych warstw czy powłok. Szczególnie chętnie poddawane są one laminowaniu, fornirowaniu oraz oklejaniu – dzięki gładkości zewnętrznych warstw sprawdzają się nawet cienkie folie.